KONKURS na scenariusze zajęć edukacyjnych poświeconych Feliksowi Nowowiejskiemu i „Rocie” – jednej z najbardziej popularnych polskich pieśni patriotycznych – ogłoszony został 17 czerwca 2009 roku na łamach dziennika „Rzeczpospolita” oraz na stronach internetowych organizatorów: Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego, Miasta Poznania i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Regulamin Konkursu przesłany został ponadto do wszystkich kuratoriów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na terenie kraju, a także do urzędów miast przygotowujących się do przyszłorocznych obchodów jubileuszowych.


Zamiarem organizatorów Konkursu jest umożliwienie nauczycielom skorzystania z gotowych atrakcyjnych scenariuszy lekcji, zajęć pozalekcyjnych i innych form aktywności szkolnej, które przyczynią się do popularyzacji wśród młodzieży postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, upowszechnienia wykonywania „Roty” w szkołach oraz aktywnego włączenia się pedagogów i uczniów do obchodów rocznicowych, a które także zwrócą uwagę na potrzebę wychowania patriotycznego młodzieży na przykładzie postawy Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego. Szczególnie pożądane były prace które m.in. ukażą genezę skomponowania „Roty”, rolę, jaką pieśń odgrywała dla Polaków na przestrzeni wieku, zinterpretują przesłanie pieśni dla mieszkańców Zjednoczonej Europy. Zgodnie z wymogami regulaminowymi scenariusze zgłoszone do konkursu winny być opracowane autorsko i niezgłaszane do innych konkursów.

 

Termin nadsyłania prac minął 15 września 2009 roku. Do Towarzystwa wpłynęły 53 scenariusze, które oceniała specjalnie powołana 9-osobowa Komisja Konkursowa w składzie:
• Leszek Walkowiak (Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza) – Przewodniczący Komisji
• dr Jan Chudobiecki (Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania) – Zastępca Przewodniczącego Komisji
• prof. Antoni Szczuciński (Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania)
• Maria Jedlińska-Pyssa (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego)
• Justyna Szychowiak (doradca metodyczny ds. muzyki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)
• doc. dr Teresa Śnitko (Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)
• dr Justyna Humięcka-Jakubowska (Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych w Katedrze Muzykologii Wydziału Historycznego UAM)
• Eliza Malarecka (Przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania)
• Jan Nowowiejski (Prezes Honorowy Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego, Syn Kompozytora).
Po dokonaniu wnikliwej analizy i indywidualnej oceny wszystkich prac, członkowie Komisji wyłonili 6 najlepszych scenariuszy, których autorów nagrodzono regulaminowymi nagrodami i wyróżnieniami finansowymi oraz 6 scenariuszy, którym przyznano wyróżnienia pozaregulaminowe w postaci ufundowanych przez Towarzystwo zestawów materiałów dotyczących Feliksa Nowowiejskiego, płyt CD oraz DVD.

Zgodnie z decyzją Komisji nagrodę otrzymali:

  

 

 • w kategorii „szkoła podstawowa”: Karolina Dębicka z Ziębic za pracę pt. Feliks Nowowiejski – Kompozytor, który przyspieszył bicie serca wszystkich Polaków żyjących pod zaborami  SCENARIUSZ   PREZENTACJA
 • w kategorii „gimnazjum”: Alicja Krajewska ze Świerczyny za pracę pt. Geneza „Roty” lekcją historii  SCENARIUSZ   PREZENTACJA
 • w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”: Jolanta Stefańska z Zawiercia za pracę pt. „Rota” – w stulecie pieśni  SCENARIUSZ   KARTY PRACY   PREZENTACJA 1   PREZENTACJA 2   PREZENTACJA 3   

  wyróżnienie otrzymali:
 • w kategorii „szkoła podstawowa”: Wanda Szymanowska z Gołaszyny za pracę pt. Twym znakiem – orzeł biały!  SCENARIUSZ
 • w kategorii „gimnazjum”: Beata Smeja z Jeżewa za pracę pt. Z „Rotą” do Europy  SCENARIUSZ
 • w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”: Pani Beata Irzyk z Dynowa za pracę Droga do sławy Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora melodii do „Roty ”  SCENARIUSZ

  nagrody specjalne (zestaw wydawnictw) otrzymali:
  w kategorii „szkoła podstawowa” 
 • Pani Dorota Bielawska ze Strzegomia za pracę pt. Feliks Nowowiejski – nasz kompozytor narodowy    SCENARIUSZ    PREZENTACJA  oraz za pracę pt. Bóg, język, ojczyzna - wizja polskości w Rocie Marii Konopnickiej   SCENARIUSZ    
 • Pan Krzysztof Bezen z Wieruszowa za pracę pt. Nauka pieśni „Rota” Feliksa Nowowiejskiego   SCENARIUSZ   MP3  MP3  MP3 
  w kategorii „gimnazjum”
 • Pani Agata Fiałkowska z Jarnołtówka za pracę pt. Na Polski imię podnosim czoła dumnie  SCENARIUSZ  
  w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”
 • Pani Agnieszka Sławińska z Sochaczewa za projekt edukacyjny składający się z 3 jednostek lekcyjnych: 1. Maria Konopnicka i Feliks Nowowiejski – twórcy „Roty”; 2. Przez premierę do chwały – czyli od obchodów grunwaldzkich w 1910 roku do wiecznej sławy; 3. Rota Konopnickiej i Nowowiejskiego pieśnią Narodu Polskiego w różnych odcieniach  SCENARIUSZ 
 • Pani Małgorzata Ladzińska z Ełku za pracę pt. Sto lat, sto lat żyła, żyła nam… - o Rocie, jej autorce, kompozytorze w kontekście rozważań o poezji ojczyźnianej na przestrzeni wieków  SCENARIUSZ  

  Dodatkową nagrodę pozaregulaminową ufundował prof. Antoni Szczuciński, na spełnienie zamierzeń autorki pracy pt. Na Polski imię podnosim czoła dumnie, która planuje zaprosić Pana Jana Nowowiejskiego (Syna Kompozytora) do Jarnołtówka na spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzieci.

  Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu odbyło się w Salonie Muzycznym - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w dniu 25 listopada 2009 r. (zdjęcia z tego wydarzenia do obejrzenia w galerii)


  Z wszystkimi nadesłanymi na konkurs pracami przez cały jubileuszowy rok 2010 można zapoznawać się w Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego przy al. Wielkopolskiej 11, na poznańskim Sołaczu.
 • Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

  imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

  Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

  © Nowowiejski.pl 2024   Polityka Prywatności
  Design i wykonanie: Solmedia Poznań
  tekst

  Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

  Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

  Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

  Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

  Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

  Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

  Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt