Strona głównaRok 2010

w Poznaniu i Wielkopolsce ROKIEM ROTY FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

w Barczewie, Olsztynie i Powiecie Olsztyn ROKIEM

FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

 

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko,
W dawnej postaci – jednak nie umiera.
Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko
I świeże kształty dla siebie przybiera”
Adam Asnyk
z cyklu Nad głębiami XIII

 

Sto lat jakie dzieli nas od czasu powstania kompozycji Feliksa Nowowiejskiego do słów wiersza Marii Konopnickiej – „Roty”, zamyka w sobie ogrom wydarzeń, które nieodwracalnie wpłynęły na kształt teraźniejszości. Rozpoczynając od wydarzeń z początku XX wieku, które to bezpośrednio wpłynęły na powstanie wiersza – czyli szerokiej germanizacji i strajku dzieci wrzesińskich z 1901 roku, poprzez powstania śląskie i wielkopolskie, I i II wojnę światową, oraz bolesne doświadczenia stanu wojennego, zaobserwować można żywą obecność „Roty” traktowanej jako hymn narodowy, wyrażający postawę opartą na chrześcijańskiej wierności i zawierzeniu Bogu, pełną zaangażowania wobec ojczyzny.
Opublikowana po raz pierwszy w 1908 roku ,,Rota”, na łamach krakowskiego czasopisma Przodownicy, stała się inspiracją dla Feliksa Nowowiejskiego.
Szlachetna w swej prostocie melodia do słów wiersza niosącego przesłanie wierności Ojczyźnie, oficjalnie zabrzmiała w lipcu 1910 roku w Krakowie, jako „Hasło – uroczysta pieśń na obchód grunwaldzki”. Kilkuset chórzystów z całej Polski pod dyrekcją Kompozytora wykonało utwór podczas uroczystego jubileuszu 500-lecia zwycięstwa nad Krzyżakami.
Odsłonięty został wtedy, zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego, a ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego – Pomnik Grunwaldzki, przedstawiający Władysława Jagiełłę, z mottem na cokole monumentu „Praojcom na chwałę – braciom na otuchę”.

Minęło sto lat. Przeszłość wraca. Nie umiera. Dzięki „Rocie” i z „Rotą” odmienia miejsca, zmienia czasy i postawy. I świeże kształty dla siebie przybiera. I pozwala się im przyglądać, i czerpać z nich po to, by móc powracać ciągle do źródeł i żyć w wierności Bogu i Ojczyźnie.

 

------------------------------------------------------------------


Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z innymi historią swoją i swoich przodków

Muzeum Feliksa Nowowiejskiego zwraca się z apelem o udostępnienie naszemu Muzeum fotografii, dokumentów, relacji, wspomnień, listów, wycinków prasowych oraz wszelkich eksponatów związanych z   Rotą   Feliksa Nowowiejskiego.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów
w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia  kompozytora; będą też mogły być udostępniane w formie wystaw oraz w celu ich naukowego opracowania.

Informacja o darczyńcach zostanie należycie wyeksponowana, a ponieważ materiały archiwalne przechowywane są wieczyście, to i ofiarodawca będzie wieczyście uhonorowany, a jego nazwisko zostanie opublikowane na stronie internetowej Muzeum-Salonu Muzycznego.

Poszukujemy również wszelkich dokumentów i pamiątek związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego,
a pozostających w zbiorach prywatnych.

-----------------------------------------------------------------


Strony internetowe POZNAŃ - NEXUS INTERACTIVE ©

Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania
www.panoramiczny-poznan.pl