Rok 2010

w Poznaniu i Wielkopolsce ROKIEM ROTY FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

w Barczewie, Olsztynie i Powiecie Olsztyn ROKIEM

FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

 

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko,
W dawnej postaci – jednak nie umiera.
Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko
I świeże kształty dla siebie przybiera”
Adam Asnyk
z cyklu Nad głębiami XIII

 

RotaSto lat jakie dzieli nas od czasu powstania kompozycji Feliksa Nowowiejskiego do słów wiersza Marii Konopnickiej – „Roty”, zamyka w sobie ogrom wydarzeń, które nieodwracalnie wpłynęły na kształt teraźniejszości. Rozpoczynając od wydarzeń z początku XX wieku, które to bezpośrednio wpłynęły na powstanie wiersza – czyli szerokiej germanizacji i strajku dzieci wrzesińskich z 1901 roku, poprzez powstania śląskie i wielkopolskie, I i II wojnę światową, oraz bolesne doświadczenia stanu wojennego, zaobserwować można żywą obecność „Roty” traktowanej jako hymn narodowy, wyrażający postawę opartą na chrześcijańskiej wierności i zawierzeniu Bogu, pełną zaangażowania wobec ojczyzny.

Opublikowana po raz pierwszy w 1908 roku ,,Rota”, na łamach krakowskiego czasopisma Przodownicy, stała się inspiracją dla Feliksa Nowowiejskiego.
Szlachetna w swej prostocie melodia do słów wiersza niosącego przesłanie wierności Ojczyźnie, oficjalnie zabrzmiała w lipcu 1910 roku w Krakowie, jako „Hasło – uroczysta pieśń na obchód grunwaldzki”. Kilkuset chórzystów z całej Polski pod dyrekcją Kompozytora wykonało utwór podczas uroczystego jubileuszu 500-lecia zwycięstwa nad Krzyżakami.
Odsłonięty został wtedy, zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego, a ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego – Pomnik Grunwaldzki, przedstawiający Władysława Jagiełłę, z mottem na cokole monumentu „Praojcom na chwałę – braciom na otuchę”.

Minęło sto lat. Przeszłość wraca. Nie umiera. Dzięki „Rocie” i z „Rotą” odmienia miejsca, zmienia czasy i postawy. I świeże kształty dla siebie przybiera. I pozwala się im przyglądać, i czerpać z nich po to, by móc powracać ciągle do źródeł i żyć w wierności Bogu i Ojczyźnie.

 

------------------------------------------------------------------


Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z innymi historią swoją i swoich przodków

Muzeum Feliksa Nowowiejskiego zwraca się z apelem o udostępnienie naszemu Muzeum fotografii, dokumentów, relacji, wspomnień, listów, wycinków prasowych oraz wszelkich eksponatów związanych z   Rotą   Feliksa Nowowiejskiego.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów
w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia  kompozytora; będą też mogły być udostępniane w formie wystaw oraz w celu ich naukowego opracowania.

Informacja o darczyńcach zostanie należycie wyeksponowana, a ponieważ materiały archiwalne przechowywane są wieczyście, to i ofiarodawca będzie wieczyście uhonorowany, a jego nazwisko zostanie opublikowane na stronie internetowej Muzeum-Salonu Muzycznego.

Poszukujemy również wszelkich dokumentów i pamiątek związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego,
a pozostających w zbiorach prywatnych.

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2024   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt